2.3 የመወሰን አዕምሮአዊ ክፍል

ይህ የአዕምሮ ክፍል በህይወታችን የሚያጋጥሙንን ሁኔታዎች ለማመዛዘን፣ ለመዳኘት በአጠቃላይ ውሳኔ እንድንሰጥ የሚያስችለን ነው፡፡ምBrainርጫዎችን በምናደርግበት ጊዜ አሳማኝ እውነትነት ያለውን ሚዛን የሚደፋውንና የተሻለ ያልነውን ውሳኔ በመስጠት ሂደት ውስጥ ይሳተፋል፡፡ ይህምየመወሰን አዕምሮ ክፍል ሁኔታዎችን የሚቀበለው ባሉበት ሁኔታ ነው እንጂ በአይነ-ህሊና የመመልከት ምናባዊ እሳቤ ላይ የተመረኮዘ አይደለም፡፡

አንድም ሰው የሚጨብጠው ስኬት እና መልካም አጋጣሚ የሚፈጥረው በመወሰን ችሎታው ላይ ይወሰናል፡፡ በዚህም የተነሣ አስፈላጊነቱ ከፍተኛነው፡፡ ምክንያቱም በህይወታችን ያገኘናቸው አብዛኛዎቹ ጥሩ እና መልካም ነገሮች ለማግኘት የቻልነው በጊዜው ትክክለኛ ውሳኔ በመወሰናችንናተፈላጊና የሆነውን ውጤት የሚያስገኝልን መንገድ በመከተላችን ነው፡፡ በተመሳሳይ መልኩ አብዛኛዎቹ “መጥፎ ዕድሎች” የሚከሰቱት የተሳሳተውሳኔን በመወሰን የምናገኘው ውጤት ነው፡፡

ሁሉም ሰው በዕለት ተዕለት የኑሮው ሂደት ውስጥ የህይወት መስዋዕትነትን ያህል ዋጋየሚያስከፍል ትልቅ ውሳኔ አሊያም ደግሞ የቤቱን ግድግዳ ቀለም መመምረጥን የሚመስልቀላል የሚባል አማራጮች ሲያጋጥሙት የተሻለ የሚለውን መወሰን ይጠበቅበታል፡፡ከውሳኔውም በቀጣይነት የሚያስገኘውን ውጤት ማግኘቱ አይቀርም፡፡ በተለይ ደግሞ የንግድእና አስተዳደር የመሳሰሉ ስራዎች ትክክለኛውን ውሳኔ በትክክለኛው ሰዓት የመወሰን ችሎታንበይበልጥ ስለሚጠይቁ  በዚህ ስፍራ ላይ የሚገኙ ግለሰቦች ይህንን የመወሰን አዕምሮ ክፍልንበይበልጥ ማዳበር እንዳለባቸው ሁላችንም ያስማማናል፡፡

ዕለታዊ የመወሰን ችሎታችንን ማዳበር ጊዜያችንን በአግባቡ እንድንጠቀም ከማገዙም በላይትክክለኛውን ውሳኔ በአስፈላጊው ሰዓት እና ፍጥነት በመወሰን በውጤቱ መደሰት እንችላለን፡፡ትክክለኛ የማመዛዘን መሰረትን ለውሳኔዎቻችን ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችንና ሁኔታዎችንበጥልቀት ለመመርመር አስፈላጊ ነው፡፡ እዚህ ላይ ነገሮችን አስቀድመን የመረዳት ችሎታችን ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል፡፡ ምክንያቱም ብልሀተኛ ሰውመሆን ማለት ጥሩ ተመልካች መሆን ነው፡፡ ጥሩ ተመልካች ደግሞ ከፊት ለፊት የሚያየው ነገሩን ብቻ ሳይሆን የሚመለከተው ነገሩ የተሰራበትንክፍሎችም ጨምሮ የሚመረምር ነው፡፡

በቀላሉ ለመግለፅ  ያህል ይህ ሰው ጫካን በሚመለከትበት ጊዜ ጫካውን የመሠረቱትን ትናንሽ ዛፎችንም በጥልቀት ለማስተዋል ይችላል ማለት ነው፡፡

በአካባቢያችን ያሉትን ሰዎች ብንመለከት በትክክል ማመዛዘን የሚችሉት ጥቂት ናቸው፡፡ አብዛኛው ሰው ውሳኔ ላይ ለመድረስ ይቸኩላል፡፡ከእነዚህም ውስጥ ከፊሉ ሁሉንም መረጃዎች በአንድ ላይ ከማዋሃዳቸው እና እነዚህን መረጃዎች እርስ በርስ ከመመርመራቸው በፊት ወደ ውሳኔያመራሉ፡፡ ሌሎች ደግሞ ያመዛዝኑ እየመሰላቸው አዕምሯቸውን በሀሳብ ሲያስጨንቁት ይውላሉ፡፡ በእውነታው ግን እያመዛዘኑ ሳይሆን ሊያደርጉትየሚፈልጉት ነገር ትክክለኛነት የሚያሳምኑ መረጃዎችን ወይም ምክንያቶችን እያፈላለጉ ነው፡፡

ሌላው ብዙ ሰዎች ላይ የሚስተዋለው የተለመደ የተሳሳተ ማመዛዘን አእምሮ በተለያዩ ስሜቶች (በደስታ ወይም በንዴት) በተወጠረ ሰዓት የሚወሰንውሣኔ ነው፡፡ በጣም ተደስተን ወይም በድንጋጤና ፍርሃት ውስጥ ስንሆን አዕምሮአችንን ላጋጠመው ስሜት ተሸንፏልና በዚህ ሁኔታ ውስጥ የሚገኝአዕምሮ ጤናማ አይደለም፡፡ የሚያሳልፋቸውም ውሳኔዎች የተዛቡ ናቸው፡፡

በእርግጥ ሁልጊዜ ራስን አረጋግቶ ማቆየቱ አስቸጋሪ ነው፡፡ ነገር ግን አዕምሮ ሳይረጋጋና ስሜትን ሳይቆጣጠር ውሳኔ እንዳይሰጥ ማድረግ እንደ ቋሚልማድ መውሰድ እንችላለን፡፡ በዚህም ከተስማማን ከአሁን በኋላ በጣም ተበሳጭተን ስልክ ከመደወል፣ ከሰዎች ጋር ከመገናኘት እና ውሳኔከማስተላለፍ ራሳችንን እንጠብቃለን ብዬ እገምታለሁ፡፡ ይሄን ሁሉም ሰው የሚያውቀውና ተራ አባባል ሊመስለን ይችላል፡፡ ይሁን እንጂ ብዙ ሰዎችተገንዝበውት ቢሆን ኖሮ ለተሳሳቱ ውሳኔዎች እና ለድንገተኛ አስከፊ ውጤቶች የሚጋለጥ ሰው አይኖርም ነበር፡፡ ስለዚህ አሁንም በድጋሚ ስሜታዊበምንሆንበት ሰዓት ውሳኔ ከማስተላለፍ መጠበቅ አለብን ብዬ አሳስባለሁ፡፡

ውሳኔ መስጠትን  የሚያስከትለውን ውጤት መጠበቅን በተመለከተ ሰዎች የሚሳሳቱባቸው ሁለት ዓይነት አስተሳሰቦች አሉ፡፡ እነርሱም፡-

ከሚገባው በላይ ምኞት ያለው

ይህ ዓይነቱ አስተሳሰብ ያለው ሰው ውሳኔ ላይ ለመድረስ ፈጣን ነው፡፡ ሁሉንም መረጃዎች ከመመርመሩም በፊት ለውሳኔ ይቸኩላል፡፡ ከነገሮች ሁሉመልካሙን ጐን ብቻ እየተመለከተ ስለሚጓዝ ሊያጋጥመው የሚችለውን አደጋ አያስተውልም፡፡ ለእርሱ ሁሉም ነገር የሚቻልና እርግጥ የሆነስለሚመስለው ውሳኔው ላይ ጥንቃቄ አይካተትበትም፡፡ ውጤቱም ያልተጠበቀ ጉዳትን ሊያስከትልበት ይችላል፡፡

ከሚገባው በላይ ጨለምተኛ የሆነ

የዚህን አስተሳሰብ የሚያዘወትር ግለሰብ ደግሞ ከሚገባው በላይ ምኞት ካለው ሰው ሙሉ በሙሉ ተቃራኒ ነው፡፡ የሚያደርጋቸው ተግባራትም ሆነሀሳቦች በሙሉ መጥፎ ነገር ይደርሳል በሚል ላይ የተመኮዙ ናቸው፡፡ አስተማማኝ ነው ብሎ የሚደገፍበት ምንም ዓይነት ሰውም ሆነ ሁኔታ ስለሌለውበጠንቃቃነት ሰበብ በተቻለ መጠን ከውሳኔ ለመራቅ ወይም ለሌሎች ሰዎች ለማስተላለፍ ይሞክራል፡፡

አንዳንድ ሰዎች ሙሉ በሙሉ በምኞት የተሞሉ አሊያም ፀለምተኝነት የሚያጠቃቸው ናቸው፡፡ ሌሎች ደግሞ በሁለት መካከል ሲዋዥቁ ይገኛሉ፡፡ሁሉም ሰው ግን ከሁለቱም ባህሪያት የሚወስደው ይኖረዋል፡፡ ዋናው ልዩነት ወደ የትኛው ያመዝናል የሚለው ነው፡፡

በዚህም መንገድ በተፈጥሮው ምኞት የሚያጠቃው ሰው የሆነ በመጠኑም ቢሆን ማሻሻያ በማድረግ ጥንቃቄንም ቢያዳብር ይጠቅመዋል፡፡ በተለምዶፀለምተኛ የሆነው ደግሞ ውሳኔውን በመጠኑም ቢሆን በማሻሻል ድፍረትን መለማመዱ ይበጀዋል፡፡

 

የውሳኔ ብቃትን ለማሻሻል

ነገሮችን ለማመዛዘን የመጀመሪያው ደረጃ መሆን ያለበት ሁሉንም መረጃዎች በአንድ ላይ ማሰባሰብ ነው፡፡ ይህንንም ካደረግን በኋላ መረጃዎችንበተለያዩ ክፍሎች በመለያየት መከፋፈል እንችላለን፡፡ አስፈላጊም ከሆነ በቅደም ተከታላቸው 1፣ 2፣ 3፣… በማለት በማስቀመጥ ተራ በተራ በዝርዝርሁሉንም እንመለከታቸዋለን፡፡

በሁለተኛም ደረጃ የምናደርገው ነገር እነዚህን ተለያይተው የተቀመጡ መረጃዎች እርስ በእርስ ያላቸውንግንኙነት መመርመር ነው፡፡ በዚህም አካሄድ መሠረት ስለነገሩ ጥርት ያሉ ግንዛቤ ስለሚኖረን  ወደ ውሳኔ ስንገባየበለጠ እርግጠኝነት ይሰማናል፡፡

በመጨረሻም አማራጭ የሆኑ ውሳኔዎችን በማስቀመጥ ሊያስከትሉ የሚችሉትን ውጤቶች አስቀድመን በመገመትየተሻለ የምንለውን ውሳኔ ማሳለፍ ይኖርብናል፡፡ እዚህ ላይ ግን ከመወሰናችን በፊት ያሉትን መረጃዎች በሙሉከተለያየ አቅጣጫ መመዘናችንን እርግጠኛ መሆን ተገቢ ነው፡፡

በጣም አስፈላጊ የሆኑ ውሳኔዎችን መስጠት ሲኖርብን ደግሞ ንፁህ ወረቀት ላይ ሁሉንም መረጃዎች በዝርዝር ፅፎ መመርመሩ ትልቅ ጠቀሜታአለው፡፡ ይህንን ስናደርግ ሀሳባችንን የሚደግፉና የሚፃረሩ በርካታ ምክንያቶች ይገለፁልናል፡፡ የቀድሞው የአሜሪካን ፕሬዚዳንት ቤንጃሚንፍራንክሊን ይህንን ዘዴ በመጠቀም ታዋቂ ናቸው፡፡ ውሳኔን የሚጠይቅ ጉዳይ ሲያጋጥማቸው አንድ ንፁህ ወረቀት አውጥተው ልክ እንደ ሂሳብመመዝገቢያ ደብተር እኩል ለሁለት በመስመር ይከፍሉታል፡፡ በገንቢ በኩል የቀረበውን ሀሳብ የሚደግፉ ዝርዝሮችን ያሰፍራሉ፡፡ በመጨረሻምበአዕምሯቸው የሃሳቡን ጉዳት እና ጥቅም በወረቀቱ ላይ ከተቀመጠው ማስረጃ አንፃር በማመዛዘን ውሳኔዎች ያሳልፉ ነበር፡፡

እኛም ይህንን የመሳሰሉ መልካም ተሞክሮችን በሚያጋጥሙን ጉዳዮቻችን ላይ በመጠቀም የውሳኔ አሰጣጥ ችሎታችንን ማሻሻል እንችላለን፡፡

2.4 ድርጊት የመፈፀም አዕምሮአዊ ክፍል

በዚህ የአዕምሮ ክፍል ብዙውን ጊዜ ቆራጥነት ብለን የምንጠራው ባህሪ የሚመነጭበት ነው፡፡ በማንኛውም የህይወት ጉዞ ላይ ስኬትን ለመጐናፀፍደግሞ ተግባር ከሌለ የትም ቦታ መድረስ አይቻልም፡፡

ምንም ያህል አዕምሮን በስሜት የሚሞሉ ጥሩ ዓላማዎች ድንቅ ሀሳቦችን የሚፈጥር አስተሳሰብ ቢኖረንም፣ ምርጥ ምርጥ የቢዝነስ ሀሳቦችንም ብናፈልቅእንኳን ወደ ተግባር የማንሰማራ ከሆነ ከላይ የተጠቀሱት ችሎታዎች የሚሰጡን ጥቅም የለም፡፡

ቆራጥነትም በማዳበር ወደ ተግባር መሠማራትን ልማድ በማድረግ ያሰብነውን ነገር ወደ ድርጊት እንድንለውለጥ የሚያስችለንን የአዕምሮ ክፍላችንጥቅም ላይ ካላዋልነው አንድ እርምጃም እንኳ ቢሆን ወደፊት መራመድ አንችልም፡፡ ምክንያቱም ዕድል እንኳን ፊቷን የምታዘንበው በድርጊት ላይለተሰማራ ሰው በመሆኑ ነው፡፡

በብዙ ሰዎች ላይ የሚታዩትም እንደ መወላወል፣ በሀሳብ መናወዝ፣ ተግባርን ለሌላ ጊዜ ማስተላለፍና ማመንታት የመሳሰሉት ባህሪያት ወደ ድርጊትእንዳይሰማሩ ምክንያት ከሚሆኑ ዝርዝር ውስጥ በቀዳሚነት ይጠቀሳሉ፡፡

ወደ ተግባር የመሰማራት ወይም ድርጊት የመፈፀም ዋነኛ ጠላት መወላወል ነው፡፡ ውስጣችን የሚሰማን ጥርጣሬ እየበዛ ቆራጥነት እየቀነሰ ሲሄድመወላወል ይፈጠራል፡፡በሌላ በኩል ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ወደ ተግባር እንዳይሰማሩ እንቅፋት የሚሆንባቸው የፍርሃት ስሜት ነው፡፡ እነዚህ ሰዎችምንም እንኳን በተሰማሩበት ትርፋማ ሊያደርጋቸው የሚችል ሥራ እንደሆነ እርግጠኛ ሆነው እንኳን እንዲህ ቢከሰትስ፣ አዲስ ነገር ቢመጣስ እናየመሳሰሉት ሀሳቦች ስለሚመጡባቸው በፍርሃት ብቻ እጃቸውን አጣጥፈው ይቀመጣሉ፡፡

በበርካታ ሰዎች ላይ የሚስተዋለው የማመንታት ችግር የሚከሰተው ደግሞ እነርሱ ለማድረግ የፈለጉትን ነገር የሚደግፍላቸው ሰው ማግኘትበመፈለጋቸው ነው፡፡ የሚያማክሩትም እያንዳንዱ ሰው በጉዳዩ ላይ የተለያየ ሀሳብ፣ አስተያየት ስለሚሰጣቸው ምክር ጠያቂው ግለሰብ በተለያዩ እርስበእርስ የሚጋጩ ምክሮች ከመቼውም ጊዜ የበለጠ ግራ በመጋባት ሀሳቡን ጭራሹኑ እርግፍ አድርጐ ይተወዋል፡፡

በእርግጥ አንዳንድ መረጃዎችን፣ ሙያ ነክ የሆኑ አስተያየቶችን እና ቴክኒካዊ ጉዳዮችን በተመለከተ የሌሎችን በሙያው ያሉ ሰዎችን ምክርመጠየቁ ተገቢ ነው፡፡ “ለራሱ ጠበቃ የሆነ ሰው ሞኝ ደንበኛ አለው” የሚባለውም ይህንን ለማመልከት ነው፡፡ ምክር የምንጠይቀው ሰው ግን በጉዳዩላይ ሙያዊ እውቀት አሊያ ደግሞ የልምድ ተሞክሮ የሌለው ሰው ከሆነ ቢቀርብን ይሻላል፡፡ ከዚያ ይልቅ የሰው ልጅ ከባድ ጉዳይ ሲገጥመውናውስጣዊ ችሎታውን ካወጣው በውስጡ እንዳለው ገምቶት የሚያውቀውን ሃይል ጥቅም ላይ የማዋል ችሎታ እንዳለው በማስታወስ ድፍረትንበመፍጠር ወደ ተግባር መሠማራቱ ይበጃል፡፡

ድርጊት የመፈፀምን (ወደ ተግባር የመሠማራት) ባህሪን ለማዳበር ቅድሚያ መውሰድ የሚኖርብን እርምጃ ከራሳችን ጋር ግልፅ ውይይት ማድረግነው፡፡ የኼውም በእኛ ህይወት ላይ አዛዡ ሌላ ማንም ሳይሆን ራሳችን መሆናችንን በመቀበል ውሳኔ ባሳለፍንበት ነገር ላይ እንቅስቃሴ ውስጥ ስንገባ“ይቆይ”፣ “ነገ ይደርሳል” የመሳሰሉትን የስኬት እንቅፋት አባባሎችን በመተው “እኔ በራሴ ስለምተማመን ያሰብኩትን ሀሳብ፣ ያወጣሁትን ዕቅድእንዲሁም ፕሮግራም ተግባራዊ ለማድረግ ምንም አያግደኝም!” በማለት መወሰን አለብን፡፡መወሰንም ብቻ ሳይሆን በተቻለ ፍጥነት በተግባራዊነቱምላይ መትጋት አለብን፡፡ ምክንያቱም ከዛሬ ነገ እያልን ቀን በሄደ ቁጥር መጀመሪያ ላይ የነበረን ተነሳሽነት እየቀነሰ ዓላማችን እየደበዘዘ ሀሳባችንምእየተበተነ መጥፋቱ አይቀርም፡፡ ነገር ግን ተግባር ላይ ወዲያውኑ ስንሰማራ በመጀመሪያ ደረጃ ሥራውን በሞራል ተነሳስተን ስለምንጀምረው በአጭርጊዜ ውስጥ ብዙ ተግባር ለማከናወን እንችላለን፡፡ መሰናክል ቢያጋጥመን እንኳን ጀምሮ መተው አስቦ ከመተው የበለጠ ከባድ ስለሚሆንብን የሥራውዘላቂነት የተሻለ ይሆናል፡፡

አውሮፓዊያን የጥቁር ህዝቦች መገለጫ ባህሪያት ብለው ከሚጠራቸው መካከል አንደኛውየማንበብ ፍላጐት አሊያም ችሎታ አለመኖር ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ሥራን ለነገ የማለት(procrastination)ልማዶች በዋናነት ይጠቀሳል፡፡ ይህም ልማድ በእያንዳንዳችን ዘንድ ሲከሰትይታያል፡፡ በአንዳንድ ሁኔታዎች ውስጥ አግባብነት ባለው ምክንያት የተደገፈ ሲሆን በአብዛኛውጊዜ ግን ዛሬ መጨረስ እየቻልን ነገር ግን ከስንፍና ካለ ማገናዘብ ወይም ከልማድ የተነሳበተግባር ላይ ደካማ ሆነን እንገኛለን፡፡ከዚህም በተጨማሪ አንድን ተግባር ለማከናወን አስበንግፋ ሲልም በግልፅ ተናግረን መፈፀም በሚገባን ጊዜ ላይ ስንደርስ ግን ወገቤን እያልን ሰበብበማብዛት ራሳችንን እንሸውዳለን፡፡ ይህም ባህሪያችን ስንፍናን እየወለደ በቃላችን የምንናገረውአመል የሆንብንና ይቀራል፡፡

በተለይ ደግሞ ወላጆች ለልጆቻቸው የሚናገሩት ንግግር እና የሚገቧቸው ቃሎች ላይጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው፡፡ “ይሄን አደርግልሀለሁ” ወይም “ይሄን እሰራለሁ” ብለንእየተናገርን ከአፋችን ብቻ ወጥቶ ተግባር ላይ ግን ዜሮ ሆነን ስንገኝ ልጆቻችን በእኛ ላይ ያላቸውን አመኔታ እንዲጠፋ እያደረግን እንዲያፍሩብንከማድረጋችንም በተጨማሪ እነርሱም በቀጣይ ህይወት ዘመናቸው ይህንኑ ባህሪ እንዲለማመዱ በአሉታዊ መንገድ እየቀረፅነቸው መሆኑን መዘንጋትየለብንም፡፡

ድርጊትን ለመፈፀም ዋናው ነገር በምንችለው አቅም እና በተዳነው መጠን ያመንበትን ነገር ፈፅመን የጠበቅነውን ውጤት ባናገኝ እንኳንከመሞከራችን የተነሣ የምናገኘው ጥቅም (ልምድ) መኖሩን ማስታወስ ነው፡፡ በዚህም መንገድ ውጤቱን ማግኘት ብቻ ሳይሆን ሞክሮ መሳሳት በራሱትምህርት የሚሰጥ በመሆኑ ሙሉ ለሙሉ ኪሣራ ነው ብለን መደምደም አንችልም፡፡ይህንንም ወደ ተግባር የመሠማራት ልምድ በቀላሉ በትናንሽነገሮች መለማመድ እንችላለን፡፡ ለምሳሌ “ነገ እዚህ ቦታ እሄዳለሁ”፣ “የቤት ሥራዬን ዛሬውኑ እጨርሳለሁ” እና የመሳሰሉትን ስንናገር በተቻለውፍጥነት ይህንን ሀሳባችን ማሳካት እንድንችል አስፈላጊ የሆኑትን እርምጃዎች መውሰድ አለብን፡፡   ይህ ማለት ግን አዳዲስ እና የተሻሉ ሀሳቦችናአማራጮች ሲመጡ ሀሳባችንን ማሻሻል የለብንም ማለት አይደለም፡፡ ነገር ግን እዚህም እዚያም ከመወላወል ይልቅ ግን በማመዛዘን እርግጠኛ ሆነንበተቀበልነው እና ባመንበት ሀሳብ ላይ እንቅስቃሴ ማድረግ የግባችንን መሳካት የሚያረጋግጥልን ነው፡፡ከዚህችም ደቂቃ ጀምሮ መወሰን ማለትተግባራዊ ማድረግ መሆኑን መርህ አድርጉት አንድንም ነገር ለመፈፀም በወሰናችሁበት ቅፅበት አድርጉት፡፡ ይህንንም ደጋግማችሁ ስታከናውኑ ድርጊትየመፈፀም ልማድን ለማዳበር ረጅም ጊዜ አይወሰድባችሁም፡፡

እንግዲህ አንባቢያን እነዚህን አራት የአዕምሮ ተግባራዊ ክፍሎች አገልግሎት አውቀን አሠራራቸውን ከተረዳን፣ መረዳትም ብቻ ሳይሆንበተግባር ላይ ካዋልነው በከፍተኛ ደረጃ ህይወታችን ተጠቃሚ እናደርጋለን፡፡ አንድ ሰውም ሊኖሩት የሚያስፈልጉትንም ነገሮችን በቀላሉ የመረዳትችሎታ ትክክለኛ ውሳኔ የማሳለፍ ብቃት፣ ሀሳብን በትክክል የመግለፅ ክህሎት፣ በተለያዩ አዳዲስ ፈጠራዎችና ሀሳቦች የበለፀገ እና ድርጊትን ለመፈፀምወደኋላ የማይል ታላቅ የአዕምሮ ኃይልን በውስጣችን ለማዳበር ይቻለናልና እንተግብረው!!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.